Pretvorbe merskih enot


1 shyaku (japonska mera) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0,33139897817563           jard (yard)
0,00030303213958872           kilometer
0,30303213958872           meter
303032,13958872           mikrometer
303,03213958872           milimeter
0,00018829538360839           milja
303032139,58872           nanometer
11,930405638822           palec (inch)
0,00016362432499591           morska milja
5,4541542676016E-5           stara morska milja (liga)
3,0303213958872           decimeter
30,303213958872           centimeter
3030321395,8872           angstrom
7,7160467639198E-5           ri (japonska mera)
0,00016362432499591           kairi (japonska mera)
0,002777774410754           cho (japonska mera)
0,1           jyo (japonska mera)
0,16666646464524           ken (japonska mera)
1           shyaku (japonska mera)
10           sun (japonska mera)
12,626349250602           mon (japonska mera)
2,326E-27           rdeci premik
9,820604973363E-18           parsec
3,2031103218807E-17           svetlobno leto
2,0256456099734E-12           astronomska enota, au
1,6846768768296E-11           svetlobna minuta
1,0108061260977E-9           svetlobna sekunda
0,48276656222159           alen (Danska)
0,0051825768641022           arpent (Kanada)
0,42608440051152           arshin (Rusija)
5726458948,236           bohr
0,17483954448209           braza (Argentina)
0,18123928023806           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,0013808326111067           cable (ZDA)
0,0016570009515209           cable (Velika Britanija)
0,96243310565519           cape foot
11,548494233298           cape inch
0,08020957702774           caperood
0,015063636749314           Gunters chain
0,0023328111079461           cuadra (Argentina)
0,0024167176770768           cuadra (Cile)
0,0037879017448591           cuadra (kolumbija)
0,0036075370153759           cuadra (Ekvador)
0,0034967787683562           cuadra (Paragvaj)
0,0035277183498082           cuadra (Urugvaj)