Pretvorbe merskih enot


1 cm/min :

1.6666666666667E-7 km/s
0.00016666666666667 m/s
0.0006 km/h
0.01 m/min
1.0356183333333E-7 milja/s
0.00037282333333333 milja/h
0.00054680666666667 čevelj/s
0.000323975 morska milja/h
5.02825E-7 mach
60 cm/h
1 cm/min
23.622 palec/h
0.0144 km/dan
1.0E-5 km/min
14.4 meter/dan
0.6 m/h
0.00894775 milja/dan
6.2137166666667E-6 milja/min
0.16666666666667 mm/s
5.5610666666667E-13 hitrost svetlobe (zrak)
5.5594E-13 hitrost svetlobe (vakuum)
15.748033333333 jard/dan
0.65616833333333 jard/h
0.010936133333333 jard/min
0.00018226833333333 jard/s