Pretvorbe merskih enot


1 jard/s :

0.00091440275783872 km/s
0.91440275783872 m/s
3.2918499282194 km/h
54.864165470323 m/min
0.000568183356041 milja/s
2.0454641051197 milja/h
3.0000091440276 čevelj/s
1.7774618008248 morska milja/h
0.0027587074002615 mach
329184.99282194 cm/h
5486.4165470323 cm/min
129600.131674 palec/h
79.004398277265 km/dan
0.054864165470323 km/min
79004.398277265 meter/dan
3291.8499282194 m/h
49.091083658708 milja/dan
0.03409103793857 milja/min
914.40275783872 mm/s
3.051032817915E-9 hitrost svetlobe (zrak)
3.0501184151571E-9 hitrost svetlobe (vakuum)
86400.270663216 jard/dan
3600.0128016386 jard/h
60.000182880552 jard/min
1 jard/s