Pretvorbe merskih enot


1 km/min :

0.016666666666667 km/s
16.666666666667 m/s
60 km/h
1000 m/min
0.010356183333333 milja/s
37.282333333333 milja/h
54.680666666667 čevelj/s
32.3975 morska milja/h
0.0502825 mach
6000000 cm/h
100000 cm/min
2362200 palec/h
1440 km/dan
1 km/min
1440000 meter/dan
60000 m/h
894.775 milja/dan
0.62137166666667 milja/min
16666.666666667 mm/s
5.5610666666667E-8 hitrost svetlobe (zrak)
5.5594E-8 hitrost svetlobe (vakuum)
1574803.3333333 jard/dan
65616.833333333 jard/h
1093.6133333333 jard/min
18.226833333333 jard/s