Pretvorbe merskih enot


1 milja/h :

0.00044703925898772 km/s
0.44703925898772 m/s
1.6093413323558 km/h
26.822355539263 m/min
0.00027777723139646 milja/s
1 milja/h
1.4666642824573 čevelj/s
0.86897726358329 morska milja/h
0.001348695092403 mach
160934.13323558 cm/h
2682.2355539263 cm/min
63359.768254848 palec/h
38.624191976539 km/dan
0.026822355539263 km/min
38624.191976539 meter/dan
1609.3413323558 m/h
23.999973177644 milja/dan
0.016666651765358 milja/min
447.03925898772 mm/s
1.4916090731088E-9 hitrost svetlobe (zrak)
1.4911620338498E-9 hitrost svetlobe (vakuum)
42239.934911084 jard/dan
1759.9980330273 jard/h
29.333285649146 jard/min
0.48888660402157 jard/s