Pretvorbe merskih enot


1 milja/min :

0.026822379520577 km/s
26.822379520577 m/s
96.560566274076 km/h
1609.3427712346 m/min
0.01666664878508 milja/s
60.000053644759 milja/h
87.999935626289 čevelj/s
52.138682431073 morska milja/h
0.080921777894604 mach
9656056.6274076 cm/h
160934.27712346 cm/min
3801589.4942104 palec/h
2317.4535905778 km/dan
1.6093427712346 km/min
2317453.5905778 meter/dan
96560.566274076 m/h
1439.9996781314 milja/dan
1 milja/min
26822.379520577 mm/s
8.9496624403537E-8 hitrost svetlobe (zrak)
8.9469802024017E-8 hitrost svetlobe (vakuum)
2534398.3606162 jard/dan
105599.97639631 jard/h
1759.9987125258 jard/min
29.333222467498 jard/s