Pretvorbe merskih enot


1 m/min :

1.6666666666667E-5 km/s
0.016666666666667 m/s
0.06 km/h
1 m/min
1.0356183333333E-5 milja/s
0.037282333333333 milja/h
0.054680666666667 čevelj/s
0.0323975 morska milja/h
5.02825E-5 mach
6000 cm/h
100 cm/min
2362.2 palec/h
1.44 km/dan
0.001 km/min
1440 meter/dan
60 m/h
0.894775 milja/dan
0.00062137166666667 milja/min
16.666666666667 mm/s
5.5610666666667E-11 hitrost svetlobe (zrak)
5.5594E-11 hitrost svetlobe (vakuum)
1574.8033333333 jard/dan
65.616833333333 jard/h
1.0936133333333 jard/min
0.018226833333333 jard/s