Pretvorbe merskih enot


1 morska milja/h :

0.00051444298685598 km/s
0.51444298685598 m/s
1.8519947526815 km/h
30.866579211359 m/min
0.00031965995318569 milja/s
1.1507780950176 milja/h
1.6878051289966 čevelj/s
1 morska milja/h
0.0015520487691952 mach
185199.47526815 cm/h
3086.6579211359 cm/min
72913.033413072 palec/h
44.447874064357 km/dan
0.030866579211359 km/min
44447.874064357 meter/dan
1851.9947526815 m/h
27.618643413844 milja/dan
0.019179617768861 milja/min
514.44298685598 mm/s
1.7165110476631E-9 hitrost svetlobe (zrak)
1.7159966046763E-9 hitrost svetlobe (vakuum)
48608.791830645 jard/dan
2025.3671836819 jard/h
33.756102579932 jard/min
0.56259999485557 jard/s