Pretvorbe merskih enot


1 m/s :

0.001 km/s
1 m/s
3.6 km/h
60 m/min
0.000621371 milja/s
2.23694 milja/h
3.28084 čevelj/s
1.94385 morska milja/h
0.00301695 mach
360000 cm/h
6000 cm/min
141732 palec/h
86.4 km/dan
0.06 km/min
86400 meter/dan
3600 m/h
53.6865 milja/dan
0.0372823 milja/min
1000 mm/s
3.33664E-9 hitrost svetlobe (zrak)
3.33564E-9 hitrost svetlobe (vakuum)
94488.2 jard/dan
3937.01 jard/h
65.6168 jard/min
1.09361 jard/s