Pretvorbe merskih enot


1 denaro (Italija) :

0.0029471527052847 funt (troy)
0.0024250817574918 funt
1.09999989 gram
0.00109999989 kilogram
1099.99989 miligram
1099999.89 mikrogram
0.035365766463423 oz (troy)
1.09999989E-6 tona
0.03880139611986 unča
7.4880292511971E-5 arroba (Portugalska)
0.073333362666664 thai (tajska)
5.4999994500001 karat (mednarodni)
5.4999994500001 karat (metricni)
4.2438985756101 karat (britanski)
7.8571452142855E-6 carga (mehiška)
8.7999991200001E-6 carga (kolumbijska)
6.8322973167703E-6 carga (kostariška)
0.00219999978 catty (Kitajska)
0.0018333368166663 catty (Japonska, Tajska)
2.4250817574918E-5 cental
109.999989 centigram
2.19999978E-5 centner (Nemcija)
2.19999978E-5 centner (Danska)
0.00219999978 chin (Kitajska)
0.29333367066663 chin (Kambodža)
0.2910049708995 chin (Hong Kong)
0.00034645706535429 clove
1 denaro (Italija)
0.86274531372547 denier (Francija)
0.28947377105262 drachme
0.62082123791788 dram
1.2075468792453E+27 masa elektrona
1.09999989E-18 exagram
1.09999989E+15 femtogram
1.09999989E-9 gigagram
1.09999989E-15 gigatona
16.975638302436 grain
1.3414608658539 gran (Nemcija)
22.426137757386 grano (Italija)
21.9999978 grano (Španija)
0.28765657123434 gros (Francija)
0.00011216918878308 hyl