Pretvorbe merskih enot


1 dram :

0.0047471840930715 funt (troy)
0.003906248062043 funt
1.7718464234394 gram
0.0017718464234394 kilogram
1771.8464234394 miligram
1771846.4234394 mikrogram
0.056966102806073 oz (troy)
1.7718464234394E-6 tona
0.062500110740401 unča
0.00012061490158279 arroba (Portugalska)
0.11812315395751 thai (tajska)
8.859232117197 karat (mednarodni)
8.859232117197 karat (metricni)
6.8359429678073 karat (britanski)
1.2656050944128E-5 carga (mehiška)
1.4174771387515E-5 carga (kolumbijska)
1.1005257068338E-5 carga (kostariška)
0.0035436928468788 catty (Kitajska)
0.0029530832785537 catty (Japonska, Tajska)
3.906248062043E-5 cental
177.18464234394 centigram
3.5436928468788E-5 centner (Nemcija)
3.5436928468788E-5 centner (Danska)
0.0035436928468788 chin (Kitajska)
0.47249297019931 chin (Kambodža)
0.46874197132089 chin (Hong Kong)
0.0005580625213729 clove
1.6107696369309 denaro (Italija)
1.3896839557535 denier (Francija)
0.46627556109947 drachme
1 dram
1.9450798482591E+27 masa elektrona
1.771846423439E-18 exagram
1.7718464234394E+15 femtogram
1.7718464234394E-9 gigagram
1.7718464234394E-15 gigatona
27.343842745086 grain
2.1607844318486 gran (Nemcija)
36.123341773228 grano (Italija)
35.436928468788 grano (Španija)
0.46334847080794 gros (Francija)
0.00018067872349096 hyl