Pretvorbe merskih enot


1 funt (troy) :

1 funt (troy)
0.8228558205156 funt
373.24156567372 gram
0.37324156567372 kilogram
373241.56567372 miligram
373241565.67372 mikrogram
11.999977605506 oz (troy)
0.00037324156567372 tona
13.165722987575 unča
0.025407673100107 arroba (Portugalska)
24.8827834863 thai (tajska)
1866.2078283686 karat (mednarodni)
1866.2078283686 karat (metricni)
1439.9995521101 karat (britanski)
0.0026660122497882 carga (mehiška)
0.0029859325253898 carga (kolumbijska)
0.0023182705478813 carga (kostariška)
0.74648313134744 catty (Kitajska)
0.62207052026142 catty (Japonska, Tajska)
0.008228558205156 cental
37324.156567372 centigram
0.0074648313134744 centner (Nemcija)
0.0074648313134744 centner (Danska)
0.74648313134744 chin (Kitajska)
99.531208593514 chin (Kambodža)
98.741056198983 chin (Hong Kong)
0.11755653676616 clove
339.31054817989 denaro (Italija)
292.73858533982 denier (Francija)
98.221503939565 drachme
210.65119455963 dram
4.0973339354964E+29 masa elektrona
3.7324156567372E-16 exagram
3.7324156567372E+17 femtogram
3.7324156567372E-7 gigagram
3.7324156567372E-13 gigatona
5760.0131381031 grain
455.17182175476 gran (Nemcija)
7609.4250960164 grano (Italija)
7464.8313134744 grano (Španija)
97.604908873072 gros (Francija)
0.038060188934881 hyl