Pretvorbe merskih enot


1 grain :

0.00017361071511884 funt (troy)
0.00014285658743941 funt
0.06479873512869 gram
6.479873512869E-5 kilogram
64.79873512869 miligram
64798.73512869 mikrogram
0.002083324693502 oz (troy)
6.479873512869E-8 tona
0.0022857105829294 unča
4.4110442964153E-6 arroba (Portugalska)
0.0043199178352039 thai (tajska)
0.32399367564345 karat (mednarodni)
0.32399367564345 karat (metricni)
0.24999935201265 karat (britanski)
4.6284829320132E-7 carga (mehiška)
5.1838988102952E-7 carga (kolumbijska)
4.0247660765662E-7 carga (kostariška)
0.00012959747025738 catty (Kitajska)
0.00010799810787693 catty (Japonska, Tajska)
1.4285658743941E-6 cental
6.479873512869 centigram
1.2959747025738E-6 centner (Nemcija)
1.2959747025738E-6 centner (Danska)
0.00012959747025738 chin (Kitajska)
0.017279684300562 chin (Kambodža)
0.017142505378295 chin (Hong Kong)
2.0409074414867E-5 clove
0.058907946916876 denaro (Italija)
0.050822555143724 denier (Francija)
0.017052305538996 drachme
0.036571304528136 dram
7.1134107462222E+25 masa elektrona
6.4798735129E-20 exagram
64798735128690 femtogram
6.479873512869E-11 gigagram
6.479873512869E-17 gigatona
1 grain
0.079022705476789 gran (Nemcija)
1.3210777325627 grano (Italija)
1.2959747025738 grano (Španija)
0.016945258028563 gros (Francija)
6.6076566185428E-6 hyl