Pretvorbe merskih enot


1 grano (Španija) :

0.0001339615 funt (troy)
0.000110231 funt
0.05 gram
5.0E-5 kilogram
50 miligram
50000 mikrogram
0.001607535 oz (troy)
5.0E-8 tona
0.0017637 unča
3.40365E-6 arroba (Portugalska)
0.003333335 thai (tajska)
0.25 karat (mednarodni)
0.25 karat (metricni)
0.1929045 karat (britanski)
3.57143E-7 carga (mehiška)
4.0E-7 carga (kolumbijska)
3.10559E-7 carga (kostariška)
0.0001 catty (Kitajska)
8.33335E-5 catty (Japonska, Tajska)
1.10231E-6 cental
5 centigram
1.0E-6 centner (Nemcija)
1.0E-6 centner (Danska)
0.0001 chin (Kitajska)
0.01333335 chin (Kambodža)
0.0132275 chin (Hong Kong)
1.574805E-5 clove
0.04545455 denaro (Italija)
0.0392157 denier (Francija)
0.0131579 drachme
0.02821915 dram
5.48885E+25 masa elektrona
5.0E-20 exagram
50000000000000 femtogram
5.0E-11 gigagram
5.0E-17 gigatona
0.77162 grain
0.0609755 gran (Nemcija)
1.01937 grano (Italija)
1 grano (Španija)
0.0130753 gros (Francija)
5.0986E-6 hyl