Pretvorbe merskih enot


1 gros (Francija) :

0.010245386339128 funt (troy)
0.0084304757825824 funt
3.8240040381483 gram
0.0038240040381483 kilogram
3824.0040381483 miligram
3824004.0381483 mikrogram
0.12294440662929 oz (troy)
3.8240040381483E-6 tona
0.13488791844164 unča
0.00026031142688887 arroba (Portugalska)
0.25493373001002 thai (tajska)
19.120020190741 karat (mednarodni)
19.120020190741 karat (metricni)
14.753351739539 karat (britanski)
2.7314325483928E-5 carga (mehiška)
3.0592032305186E-5 carga (kolumbijska)
2.3751577401666E-5 carga (kostariška)
0.0076480080762965 catty (Kitajska)
0.0063733528102606 catty (Japonska, Tajska)
8.4304757825824E-5 cental
382.40040381483 centigram
7.6480080762965E-5 centner (Nemcija)
7.6480080762965E-5 centner (Danska)
0.0076480080762965 chin (Kitajska)
1.0197356848409 chin (Kambodža)
1.0116402682921 chin (Hong Kong)
0.0012044121358592 clove
3.4763676550442 denaro (Italija)
2.9992199031762 denier (Francija)
1.006317254671 drachme
2.1582028710622 dram
4.197876912958E+27 masa elektrona
3.824004038148E-18 exagram
3.8240040381483E+15 femtogram
3.8240040381483E-9 gigagram
3.8240040381483E-15 gigatona
59.013559918319 grain
4.6634111645622 gran (Nemcija)
77.961499927344 grano (Italija)
76.480080762965 grano (Španija)
1 gros (Francija)
0.00038994133977805 hyl