Pretvorbe merskih enot


1 oz (troy) :

0.083333488850943 funt (troy)
0.06857144634487 funt
31.103521851779 gram
0.031103521851779 kilogram
31103.521851779 miligram
31103521.851779 mikrogram
1 oz (troy)
3.1103521851779E-5 tona
1.0971456297997 unča
0.0021173100430162 arroba (Portugalska)
2.073569160236 thai (tajska)
155.5176092589 karat (mednarodni)
155.5176092589 karat (metricni)
120.00018662113 karat (britanski)
0.0002221681020942 carga (mehiška)
0.00024882817481423 carga (kolumbijska)
0.00019318957285533 carga (kostariška)
0.062207043703559 catty (Kitajska)
0.051839306764705 catty (Japonska, Tajska)
0.0006857144634487 cental
3110.3521851779 centigram
0.00062207043703559 centner (Nemcija)
0.00062207043703559 centner (Danska)
0.062207043703559 chin (Kitajska)
8.2942828616484 chin (Kambodža)
8.2284367058882 chin (Hong Kong)
0.0097963963459583 clove
28.275931783756 denaro (Italija)
24.394927637656 denier (Francija)
8.1851406034705 drachme
17.554298973273 dram
3.4144513183228E+28 masa elektrona
3.1103521851779E-17 exagram
3.1103521851779E+16 femtogram
3.1103521851779E-8 gigagram
3.1103521851779E-14 gigatona
480.0019906254 grain
37.931055933463 gran (Nemcija)
634.11994140096 grano (Italija)
622.07043703559 grano (Španija)
8.1337575853714 gros (Francija)
0.0031716883302696 hyl