Pretvorbe merskih enot


1 alen (Danska) :

0.68645801948378 jard (yard)
0.00062769910615647 kilometer
0.62769910615647 meter
627699.10615647 mikrometer
627.69910615647 milimeter
0.00039003402129155 milja
627699106.15647 nanometer
24.712576579291 palec (inch)
0.00033893052626293 morska milja
0.00011297705132068 stara morska milja (liga)
6.2769910615647 decimeter
62.769910615647 centimeter
6276991061.5647 angstrom
0.00015982976800241 ri (japonska mera)
0.00033893052626293 kairi (japonska mera)
0.0057538666264939 cho (japonska mera)
0.20713944963342 jyo (japonska mera)
0.34523199758964 ken (japonska mera)
2.0713944963342 shyaku (japonska mera)
20.713944963342 sun (japonska mera)
26.15415034649 mon (japonska mera)
4.818E-27 rdeci premik
2.0342347092498E-17 parsec
6.6349050918952E-17 svetlobno leto
4.1959111680225E-12 astronomska enota, au
3.4896304107663E-11 svetlobna minuta
2.0937782464598E-9 svetlobna sekunda
1 alen (Danska)
0.01073516119313 arpent (Kanada)
0.88258888219343 arshin (Rusija)
11861755548.86 bohr
0.36216167018178 braza (Argentina)
0.3754180476047 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.0028602490710053 cable (ZDA)
0.003432302651401 cable (Velika Britanija)
1.993578638144 cape foot
23.921487395802 cape inch
0.16614567640856 caperood
0.031202734257306 Gunters chain
0.0048321720899869 cuadra (Argentina)
0.0050059756954906 cuadra (Cile)
0.0078462388269559 cuadra (kolumbija)
0.0074726323189716 cuadra (Ekvador)
0.0072432082956714 cuadra (Paragvaj)
0.00730729637441 cuadra (Urugvaj)