Pretvorbe merskih enot


1 arpent (Kanada) :

63.944826457105 jard (yard)
0.058471325661895 kilometer
58.471325661895 meter
58471325.661895 mikrometer
58471.325661895 milimeter
0.036332386097858 milja
58471325661.895 nanometer
2302.0219384414 palec (inch)
0.03157200159042 morska milja
0.010524020020582 stara morska milja (liga)
584.71325661895 decimeter
5847.1325661895 centimeter
584713256618.95 angstrom
0.014888436710637 ri (japonska mera)
0.03157200159042 kairi (japonska mera)
0.53598325381233 cho (japonska mera)
19.295420525774 jyo (japonska mera)
32.15899522874 ken (japonska mera)
192.95420525774 shyaku (japonska mera)
1929.5420525774 sun (japonska mera)
2436.3071849565 mon (japonska mera)
4.48822E-25 rdeci premik
1.8949270277856E-15 parsec
6.1805360651137E-15 svetlobno leto
3.9085683880625E-10 astronomska enota, au
3.2506548788474E-9 svetlobna minuta
1.9503929273084E-7 svetlobna sekunda
93.151838338479 alen (Danska)
1 arpent (Kanada)
82.214776873421 arshin (Rusija)
1104944335298 bohr
33.736025353167 braza (Argentina)
34.97088127982 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.26643745907007 cable (ZDA)
0.31972530171204 cable (Velika Britanija)
185.70551501544 cape foot
2228.3305267097 cape inch
15.476775189447 caperood
2.9065920572551 Gunters chain
0.45012571335017 cuadra (Argentina)
0.4663158387127 cuadra (Cile)
0.73089157077369 cuadra (kolumbija)
0.69608943773973 cuadra (Ekvador)
0.67471816821031 cuadra (Paragvaj)
0.68068809056039 cuadra (Urugvaj)