Pretvorbe merskih enot


1 arshin (Rusija) :

0.77777777777778 jard (yard)
0.00071120214498567 kilometer
0.71120214498567 meter
711202.14498567 mikrometer
711.20214498567 milimeter
0.00044192038803189 milja
711202144.98567 nanometer
28.0000995683 palec (inch)
0.00038401857660003 morska milja
0.00012800642926739 stara morska milja (liga)
7.1120214498567 decimeter
71.120214498567 centimeter
7112021449.8567 angstrom
0.00018109197977341 ri (japonska mera)
0.00038401857660003 kairi (japonska mera)
0.0065193055822256 cho (japonska mera)
0.23469528544098 jyo (japonska mera)
0.39115833493354 ken (japonska mera)
2.3469528544098 shyaku (japonska mera)
23.469528544098 sun (japonska mera)
29.633446414474 mon (japonska mera)
5.459E-27 rdeci premik
2.3048496874267E-17 parsec
7.5175489129275E-17 svetlobno leto
4.7540947463498E-12 astronomska enota, au
3.9538572048333E-11 svetlobna minuta
2.3723143229E-9 svetlobna sekunda
1.1330303612196 alen (Danska)
0.012163263564403 arpent (Kanada)
1 arshin (Rusija)
13439729174.223 bohr
0.41034016798595 braza (Argentina)
0.4253600460859 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.0032407490380991 cable (ZDA)
0.0038889031129318 cable (Velika Britanija)
2.2587851244959 cape foot
27.103771504975 cape inch
0.18824809575626 caperood
0.035353645266594 Gunters chain
0.005474997688593 cuadra (Argentina)
0.0056719224505181 cuadra (Cile)
0.0088900268123209 cuadra (kolumbija)
0.0084667192956254 cuadra (Ekvador)
0.0082067749116331 cuadra (Paragvaj)
0.0082793886506362 cuadra (Urugvaj)