Pretvorbe merskih enot


1 astronomska enota, au :

163601656945.3 jard (yard)
149597806.29777 kilometer
149597806297.77 meter
1.4959780629777E+17 mikrometer
1.4959780629777E+14 milimeter
92955738.497051 milja
1.4959780629777E+20 nanometer
5889680593723.8 palec (inch)
80776382.695124 morska milja
26925510.76431 stara morska milja (liga)
1495978062977.7 decimeter
14959780629777 centimeter
1.4959780629777E+21 angstrom
38091790.221988 ri (japonska mera)
80776382.695124 kairi (japonska mera)
1371303251.2091 cho (japonska mera)
49366976882.651 jyo (japonska mera)
82278195072.547 ken (japonska mera)
493669768826.51 shyaku (japonska mera)
4936697688265.1 sun (japonska mera)
6233246915667.2 mon (japonska mera)
1.1483022892952E-15 rdeci premik
4.8481357869368E-6 parsec
1.5812787321287E-5 svetlobno leto
1 astronomska enota, au
8.3167404433181 svetlobna minuta
499.00442659909 svetlobna sekunda
238327257169.1 alen (Danska)
2558481522.427 arpent (Kanada)
210344987501.1 arshin (Rusija)
2.8269796651702E+21 bohr
86312997506.205 braza (Argentina)
89472353577.407 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
681675315.91317 cable (ZDA)
818011276.68264 cable (Velika Britanija)
475124128779.78 cape foot
5701142478446.7 cape inch
39597043348.956 caperood
7436462071.7202 Gunters chain
1151638320.3757 cuadra (Argentina)
1193060456.9615 cuadra (Cile)
1869972578.7221 cuadra (kolumbija)
1780931964.4137 cuadra (Ekvador)
1726253966.2118 cuadra (Paragvaj)
1741527902.2348 cuadra (Urugvaj)