Pretvorbe merskih enot


1 bohr :

5.7871536523929E-11 jard (yard)
5.2917892597845E-14 kilometer
5.2917892597845E-11 meter
5.2917892597845E-5 mikrometer
5.2917892597845E-8 milimeter
3.2881643841416E-14 milja
0.052917892597845 nanometer
2.0833827233664E-9 palec (inch)
2.8573386533455E-14 morska milja
9.5244798171158E-15 stara morska milja (liga)
5.2917892597845E-10 decimeter
5.2917892597845E-9 centimeter
0.52917892597845 angstrom
1.3474377156404E-14 ri (japonska mera)
2.8573386533455E-14 kairi (japonska mera)
4.8507715428741E-13 cho (japonska mera)
1.7462798721504E-11 jyo (japonska mera)
2.9104629257244E-11 ken (japonska mera)
1.7462798721504E-10 shyaku (japonska mera)
1.7462798721504E-9 sun (japonska mera)
2.2049139555066E-9 mon (japonska mera)
0 rdeci premik
1.715E-27 parsec
5.594E-27 svetlobno leto
3.53734416E-22 astronomska enota, au
2.941917321E-21 svetlobna minuta
1.76515039265E-19 svetlobna sekunda
8.4304553055479E-11 alen (Danska)
9.0502296636539E-13 arpent (Kanada)
7.4406261245052E-11 arshin (Rusija)
1 bohr
3.0531877738501E-11 braza (Argentina)
3.1649450712275E-11 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
2.4113201955845E-13 cable (ZDA)
2.893587409775E-13 cable (Velika Britanija)
1.6806775606968E-10 cape foot
2.0166903033254E-9 cape inch
1.4006836991724E-11 caperood
2.6305325656711E-12 Gunters chain
4.0737410833351E-13 cuadra (Argentina)
4.2202654361493E-13 cuadra (Cile)
6.6147365747306E-13 cuadra (kolumbija)
6.2997692779883E-13 cuadra (Ekvador)
6.1063543805431E-13 cuadra (Paragvaj)
6.1603835488855E-13 cuadra (Urugvaj)