Pretvorbe merskih enot


1 braza (Argentina) :

1.8954463600171 jard (yard)
0.001733201378935 kilometer
1.733201378935 meter
1733201.378935 mikrometer
1733.201378935 milimeter
0.0010769610740302 milja
1733201378.935 nanometer
68.23631160881 palec (inch)
0.00093585421696561 morska milja
0.000311951983389 stara morska milja (liga)
17.33201378935 decimeter
173.3201378935 centimeter
17332013789.35 angstrom
0.00044132160071547 ri (japonska mera)
0.00093585421696561 kairi (japonska mera)
0.015887563760146 cho (japonska mera)
0.5719529886458 jyo (japonska mera)
0.95325382560874 ken (japonska mera)
5.719529886458 shyaku (japonska mera)
57.19529886458 sun (japonska mera)
72.216781895672 mon (japonska mera)
1.3304E-26 rdeci premik
5.616924364825E-17 parsec
1.8320285215619E-16 svetlobno leto
1.1585740605615E-11 astronomska enota, au
9.6355597460513E-11 svetlobna minuta
5.7813358476308E-9 svetlobna sekunda
2.761197780809 alen (Danska)
0.029641903263098 arpent (Kanada)
2.4370024628792 arshin (Rusija)
32752653098.011 bohr
1 braza (Argentina)
1.0366034799217 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.0078977133874208 cable (ZDA)
0.0094772664641132 cable (Velika Britanija)
5.5046649115114 cape foot
66.051957910938 cape inch
0.45876107299031 caperood
0.086156920586446 Gunters chain
0.013342582851359 cuadra (Argentina)
0.013822488981172 cuadra (Cile)
0.021665017236688 cuadra (kolumbija)
0.020633415775946 cuadra (Ekvador)
0.019999930671945 cuadra (Paragvaj)
0.020176890532734 cuadra (Urugvaj)