Pretvorbe merskih enot


1 braza (Španija) :

1.8285163003314 jard (yard)
0.0016720003477761 kilometer
1.6720003477761 meter
1672000.3477761 mikrometer
1672.0003477761 milimeter
0.001038932528098 milja
1672000347.7761 nanometer
65.826820891979 palec (inch)
0.00090280829178412 morska milja
0.00030093665459482 stara morska milja (liga)
16.720003477761 decimeter
167.20003477761 centimeter
16720003477.761 angstrom
0.00042573810455353 ri (japonska mera)
0.00090280829178412 kairi (japonska mera)
0.015326558387924 cho (japonska mera)
0.55175677076541 jyo (japonska mera)
0.91959350327545 ken (japonska mera)
5.5175677076541 shyaku (japonska mera)
55.175677076541 sun (japonska mera)
69.666736890681 mon (japonska mera)
1.2834E-26 rdeci premik
5.4185852870657E-17 parsec
1.7673378076063E-16 svetlobno leto
1.117663680474E-11 astronomska enota, au
9.2953187334263E-11 svetlobna minuta
5.5771912400558E-9 svetlobna sekunda
2.663697194049 alen (Danska)
0.028595218747806 arpent (Kanada)
2.3509495289975 arshin (Rusija)
31596124971.994 bohr
0.96468902465532 braza (Argentina)
1 braza (Španija)
0 braza (Kolumbija)
0.0076188374247182 cable (ZDA)
0.0091426149416639 cable (Velika Britanija)
5.3102898245403 cape foot
63.719598853677 cape inch
0.44256177205285 caperood
0.083114635687844 Gunters chain
0.01287144323726 cuadra (Argentina)
0.013334403413556 cuadra (Cile)
0.020900004347201 cuadra (kolumbija)
0.019904829740205 cuadra (Ekvador)
0.019293713613092 cuadra (Paragvaj)
0.0194644248486 cuadra (Urugvaj)