Pretvorbe merskih enot


1 cable (ZDA) :

239.99938552292 jard (yard)
0.21945610000176 kilometer
219.45610000176 meter
219456100.00176 mikrometer
219456.10000176 milimeter
0.13636365631419 milja
219456100001.76 nanometer
8640.0086026791 palec (inch)
0.11849685738865 morska milja
0.039499025614916 stara morska milja (liga)
2194.5610000176 decimeter
21945.610000176 centimeter
2194561000017.6 angstrom
0.055879667831247 ri (japonska mera)
0.11849685738865 kairi (japonska mera)
2.0116662862761 cho (japonska mera)
72.420074088379 jyo (japonska mera)
120.69997717657 ken (japonska mera)
724.20074088379 shyaku (japonska mera)
7242.0074088379 sun (japonska mera)
9144.0114819432 mon (japonska mera)
1.68453E-24 rdeci premik
7.1120893976369E-15 parsec
2.3196948682386E-14 svetlobno leto
1.4669740515107E-9 astronomska enota, au
1.2200442423498E-8 svetlobna minuta
7.3202654540986E-7 svetlobna sekunda
349.6199020348 alen (Danska)
3.75322600467 arpent (Kanada)
308.57063852947 arshin (Rusija)
4147105812953.2 bohr
126.61892764971 braza (Argentina)
131.25362102565 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
1 cable (ZDA)
1.2000013167366 cable (Velika Britanija)
696.99476816658 cape foot
8363.4280798469 cape inch
58.087835109465 caperood
10.909096894257 Gunters chain
1.6894235327165 cuadra (Argentina)
1.750188732246 cuadra (Cile)
2.7432012500219 cuadra (kolumbija)
2.6125809793009 cuadra (Ekvador)
2.5323697747503 cuadra (Paragvaj)
2.5547762425604 cuadra (Urugvaj)