Pretvorbe merskih enot


1 cape foot :

0.34433455814056 jard (yard)
0.0003148604695829 kilometer
0.3148604695829 meter
314860.4695829 mikrometer
314.8604695829 milimeter
0.0001956451648452 milja
314860469.5829 nanometer
12.396088173526 palec (inch)
0.00017001111457458 morska milja
5.6670476478349E-5 stara morska milja (liga)
3.148604695829 decimeter
31.48604695829 centimeter
3148604695.829 angstrom
8.0172291648956E-5 ri (japonska mera)
0.00017001111457458 kairi (japonska mera)
0.0028861999804787 cho (japonska mera)
0.10390332524142 jyo (japonska mera)
0.17317199882872 ken (japonska mera)
1.0390332524142 shyaku (japonska mera)
10.390332524142 sun (japonska mera)
13.11919672797 mon (japonska mera)
2.417E-27 rdeci premik
1.0203935126149E-17 parsec
3.3281381355852E-17 svetlobno leto
2.1047131463692E-12 astronomska enota, au
1.7504352945992E-11 svetlobna minuta
1.0502611767595E-9 svetlobna sekunda
0.50161051130192 alen (Danska)
0.0053848696949947 arpent (Kanada)
0.44271586046643 arshin (Rusija)
5949981265.8021 bohr
0.18166410055384 braza (Argentina)
0.18831363881096 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.0014347309989578 cable (ZDA)
0.0017216790879122 cable (Velika Britanija)
1 cape foot
11.999269523711 cape inch
0.083340417693899 caperood
0.015651619484825 Gunters chain
0.0024238683127572 cuadra (Argentina)
0.00251105002818 cuadra (Cile)
0.0039357558697863 cuadra (kolumbija)
0.0037483509182906 cuadra (Ekvador)
0.003633269416658 cuadra (Paragvaj)
0.0036654166706024 cuadra (Urugvaj)