Pretvorbe merskih enot


1 cuadra (Argentina) :

142.05992806139 jard (yard)
0.1298999899977 kilometer
129.8999899977 meter
129899989.9977 mikrometer
129899.9899977 milimeter
0.080716086684861 milja
129899989997.7 nanometer
5114.1755962085 palec (inch)
0.070140408899189 morska milja
0.023380179599726 stara morska milja (liga)
1298.999899977 decimeter
12989.99899977 centimeter
1298999899977 angstrom
0.033076174653135 ri (japonska mera)
0.070140408899189 kairi (japonska mera)
1.1907412483129 cho (japonska mera)
42.866736899261 jyo (japonska mera)
71.444474898775 ken (japonska mera)
428.66736899261 shyaku (japonska mera)
4286.6736899261 sun (japonska mera)
5412.5039132372 mon (japonska mera)
9.97103E-25 rdeci premik
4.2097728958475E-15 parsec
1.3730688742737E-14 svetlobno leto
8.6832817413873E-10 astronomska enota, au
7.2216600439322E-9 svetlobna minuta
4.3329960263593E-7 svetlobna sekunda
206.94627206514 alen (Danska)
2.2216015889367 arpent (Kanada)
182.64847893607 arshin (Rusija)
2454746090984.6 bohr
74.948007529003 braza (Argentina)
77.691365417765 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.59191788242232 cable (ZDA)
0.71030223830673 cable (Velika Britanija)
412.5636672326 cape foot
4950.4626388144 cape inch
34.383228352491 caperood
6.4572895327887 Gunters chain
1 cuadra (Argentina)
1.0359680082305 cuadra (Cile)
1.6237498749713 cuadra (kolumbija)
1.5464334009246 cuadra (Ekvador)
1.4989549545805 cuadra (Paragvaj)
1.5122177435592 cuadra (Urugvaj)