Pretvorbe merskih enot


1 cuadra (Cile) :

137.12771720049 jard (yard)
0.12538996278426 kilometer
125.38996278426 meter
125389962.78426 mikrometer
125389.96278426 milimeter
0.077913686565218 milja
125389962784.26 nanometer
4936.6153738126 palec (inch)
0.0677051881351 morska milja
0.022568437841688 stara morska milja (liga)
1253.8996278426 decimeter
12538.996278426 centimeter
1253899627842.6 angstrom
0.03192779544383 ri (japonska mera)
0.0677051881351 kairi (japonska mera)
1.1493996328582 cho (japonska mera)
41.37843693888 jyo (japonska mera)
68.963977971491 ken (japonska mera)
413.7843693888 shyaku (japonska mera)
4137.843693888 sun (japonska mera)
5224.5859623429 mon (japonska mera)
9.62485E-25 rdeci premik
4.0636128359197E-15 parsec
1.3253969846222E-14 svetlobno leto
8.3818049132803E-10 astronomska enota, au
6.9709295910281E-9 svetlobna minuta
4.1825577546169E-7 svetlobna sekunda
199.76125751086 alen (Danska)
2.1444692995215 arpent (Kanada)
176.30706497206 arshin (Rusija)
2369519204726.7 bohr
72.345870657746 braza (Argentina)
74.993981281786 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.57136695121829 cable (ZDA)
0.68564109380172 cable (Velika Britanija)
398.23977570243 cape foot
4778.5864037156 cape inch
33.189469249366 caperood
6.2330974330167 Gunters chain
0.96528077320467 cuadra (Argentina)
1 cuadra (Cile)
1.5673745348032 cuadra (kolumbija)
1.492742428954 cuadra (Ekvador)
1.4469123975564 cuadra (Paragvaj)
1.4597147127567 cuadra (Urugvaj)