Pretvorbe merskih enot


1 cuadra (Ekvador) :

91.862946038573 jard (yard)
0.08399973120086 kilometer
83.99973120086 meter
83999731.20086 mikrometer
83999.73120086 milimeter
0.05219499697601 milja
83999731200.86 nanometer
3307.077817351 palec (inch)
0.045356242860023 morska milja
0.015118775619918 stara morska milja (liga)
839.9973120086 decimeter
8399.973120086 centimeter
839997312008.6 angstrom
0.021388683556213 ri (japonska mera)
0.045356242860023 kairi (japonska mera)
0.7699919360258 cho (japonska mera)
27.719743296821 jyo (japonska mera)
46.199516161548 ken (japonska mera)
277.19743296821 shyaku (japonska mera)
2771.9743296821 sun (japonska mera)
3499.9916000269 mon (japonska mera)
6.44776E-25 rdeci premik
2.7222464888112E-15 parsec
8.8789395873933E-15 svetlobno leto
5.6150376318796E-10 astronomska enota, au
4.6698810563806E-9 svetlobna minuta
2.8019286338284E-7 svetlobna sekunda
133.82165177071 alen (Danska)
1.4365970028896 arpent (Kanada)
118.10950204959 arshin (Rusija)
1587359720448.9 bohr
48.465072911767 braza (Argentina)
50.239063234998 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.38276325515758 cable (ZDA)
0.45931641018749 cable (Velika Britanija)
266.78398629124 cape foot
3201.2129561185 cape inch
22.233888851556 caperood
4.1756014380754 Gunters chain
0.6466492507224 cuadra (Argentina)
0.6699079362946 cuadra (Cile)
1.0499966400108 cuadra (kolumbija)
1 cuadra (Ekvador)
0.96929809824609 cuadra (Paragvaj)
0.97787447080169 cuadra (Urugvaj)