Pretvorbe merskih enot


1 cuadra (Paragvaj) :

94.772646521019 jard (yard)
0.086660369346494 kilometer
86.660369346494 meter
86660369.346494 mikrometer
86660.369346494 milimeter
0.0538482403612 milja
86660369346.494 nanometer
3411.8274072084 palec (inch)
0.046792873051225 morska milja
0.015597653237198 stara morska milja (liga)
866.60369346494 decimeter
8666.0369346494 centimeter
866603693464.94 angstrom
0.022066156525959 ri (japonska mera)
0.046792873051225 kairi (japonska mera)
0.79438094165157 cho (japonska mera)
28.597748563604 jyo (japonska mera)
47.662856499094 ken (japonska mera)
285.97748563604 shyaku (japonska mera)
2859.7748563604 sun (japonska mera)
3610.8516114496 mon (japonska mera)
6.65199E-25 rdeci premik
2.8084719177073E-15 parsec
9.1601743606631E-15 svetlobno leto
5.7928903832988E-10 astronomska enota, au
4.817796573449E-9 svetlobna minuta
2.8906779440694E-7 svetlobna sekunda
138.06036761329 alen (Danska)
1.4821003007115 arpent (Kanada)
121.85054552703 arshin (Rusija)
1637638331614.6 bohr
50.000173320739 braza (Argentina)
51.830353660967 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.39488703820856 cable (ZDA)
0.47386496581248 cable (Velika Britanija)
275.23419964816 cape foot
3302.609343721 cape inch
22.938133162324 caperood
4.3078609621034 Gunters chain
0.66713145511426 cuadra (Argentina)
0.69112684478261 cuadra (Cile)
1.0832546168312 cuadra (kolumbija)
1.0316743649961 cuadra (Ekvador)
1 cuadra (Paragvaj)
1.0088480237103 cuadra (Urugvaj)