Pretvorbe merskih enot


1 cuadra (Urugvaj) :

93.941450341024 jard (yard)
0.085900321267202 kilometer
85.900321267202 meter
85900321.267202 mikrometer
85900.321267202 milimeter
0.053375968526122 milja
85900321267.202 nanometer
3381.9042383219 palec (inch)
0.046382479770474 morska milja
0.015460855223599 stara morska milja (liga)
859.00321267202 decimeter
8590.0321267202 centimeter
859003212672.02 angstrom
0.021872627003625 ri (japonska mera)
0.046382479770474 kairi (japonska mera)
0.78741388492793 cho (japonska mera)
28.346934217534 jyo (japonska mera)
47.244833095676 ken (japonska mera)
283.46934217534 shyaku (japonska mera)
2834.6934217534 sun (japonska mera)
3579.1829161441 mon (japonska mera)
6.59365E-25 rdeci premik
2.7838404315632E-15 parsec
9.0798357585857E-15 svetlobno leto
5.7420842853952E-10 astronomska enota, au
4.7755424605288E-9 svetlobna minuta
2.8653254763173E-7 svetlobna sekunda
136.8495198172 alen (Danska)
1.4691016544402 arpent (Kanada)
120.78186472417 arshin (Rusija)
1623275551050.6 bohr
49.561650660573 braza (Argentina)
51.375779545416 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.39142371192468 cable (ZDA)
0.46970896971155 cable (Velika Britanija)
272.82027934784 cape foot
3273.6440634288 cape inch
22.736956036216 caperood
4.2700792000962 Gunters chain
0.66128043018881 cuadra (Argentina)
0.68506537014448 cuadra (Cile)
1.07375401584 cuadra (kolumbija)
1.0226261446218 cuadra (Ekvador)
0.99122957719862 cuadra (Paragvaj)
1 cuadra (Urugvaj)