Pretvorbe merskih enot


1 Gunters chain :

21.999931602886 jard (yard)
0.020116798129942 kilometer
20.116798129942 meter
20116798.129942 mikrometer
20116.798129942 milimeter
0.0124999949708 milja
20116798129.942 nanometer
792.00035405565 palec (inch)
0.010862205967849 morska milja
0.0036207420282158 stara morska milja (liga)
201.16798129942 decimeter
2011.6798129942 centimeter
201167981299.42 angstrom
0.005122300074231 ri (japonska mera)
0.010862205967849 kairi (japonska mera)
0.18440264173793 cho (japonska mera)
6.6385031492847 jyo (japonska mera)
11.064158504276 ken (japonska mera)
66.385031492847 shyaku (japonska mera)
663.85031492847 sun (japonska mera)
838.20059264087 mon (japonska mera)
1.54415E-25 rdeci premik
6.5194117043555E-16 parsec
2.1263857959312E-15 svetlobno leto
1.3447254761143E-10 astronomska enota, au
1.118373275236E-9 svetlobna minuta
6.7102396514161E-8 svetlobna sekunda
32.048473436774 alen (Danska)
0.34404552833753 arpent (Kanada)
28.285626346568 arshin (Rusija)
380151157621.15 bohr
11.606728666639 braza (Argentina)
12.031575326345 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.091666616374671 cable (ZDA)
0.11000006035039 cable (Velika Britanija)
63.891152028679 cape foot
766.64715337248 cape inch
5.3247152970145 caperood
1 Gunters chain
0.15486373886787 cuadra (Argentina)
0.16043387910207 cuadra (Cile)
0.25145997662428 cuadra (kolumbija)
0.23948645837734 cuadra (Ekvador)
0.23213376866084 cuadra (Paragvaj)
0.23418769374991 cuadra (Urugvaj)