Pretvorbe merskih enot


1 jyo (japonska mera) :

3.3139897817563 jard (yard)
0.0030303213958872 kilometer
3.0303213958872 meter
3030321.3958872 mikrometer
3030.3213958872 milimeter
0.0018829538360839 milja
3030321395.8872 nanometer
119.30405638822 palec (inch)
0.0016362432499591 morska milja
0.00054541542676016 stara morska milja (liga)
30.303213958872 decimeter
303.03213958872 centimeter
30303213958.872 angstrom
0.00077160467639198 ri (japonska mera)
0.0016362432499591 kairi (japonska mera)
0.02777774410754 cho (japonska mera)
1 jyo (japonska mera)
1.6666646464524 ken (japonska mera)
10 shyaku (japonska mera)
100 sun (japonska mera)
126.26349250602 mon (japonska mera)
2.3261E-26 rdeci premik
9.8206049733635E-17 parsec
3.2031103218807E-16 svetlobno leto
2.0256456099734E-11 astronomska enota, au
1.6846768768296E-10 svetlobna minuta
1.0108061260977E-8 svetlobna sekunda
4.8276656222159 alen (Danska)
0.051825768641022 arpent (Kanada)
4.2608440051152 arshin (Rusija)
57264589482.36 bohr
1.7483954448209 braza (Argentina)
1.8123928023806 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.013808326111067 cable (ZDA)
0.016570009515209 cable (Velika Britanija)
9.6243310565519 cape foot
115.48494233298 cape inch
0.8020957702774 caperood
0.15063636749314 Gunters chain
0.023328111079461 cuadra (Argentina)
0.024167176770768 cuadra (Cile)
0.037879017448591 cuadra (kolumbija)
0.036075370153759 cuadra (Ekvador)
0.034967787683562 cuadra (Paragvaj)
0.035277183498082 cuadra (Urugvaj)