Pretvorbe merskih enot


1 jard (yard) :

1 jard (yard)
0.00091440275783872 kilometer
0.91440275783872 meter
914402.75783872 mikrometer
914.40275783872 milimeter
0.000568183356041 milja
914402757.83872 nanometer
36.000128016386 palec (inch)
0.00049373816991432 morska milja
0.00016457969477236 stara morska milja (liga)
9.1440275783872 decimeter
91.440275783872 centimeter
9144027578.3872 angstrom
0.00023283254542296 ri (japonska mera)
0.00049373816991432 kairi (japonska mera)
0.0083819643200044 cho (japonska mera)
0.30175108128126 jyo (japonska mera)
0.50291785920026 ken (japonska mera)
3.0175108128126 shyaku (japonska mera)
30.175108128126 sun (japonska mera)
38.100145390038 mon (japonska mera)
7.019E-27 rdeci premik
2.9633781695486E-17 parsec
9.6654200309068E-17 svetlobno leto
6.1124075310211E-12 astronomska enota, au
5.0835306919286E-11 svetlobna minuta
3.0501184151571E-9 svetlobna sekunda
1.456753321568 alen (Danska)
0.015638481725661 arpent (Kanada)
1.2857142857143 arshin (Rusija)
17279651795.43 bohr
0.52758021598193 braza (Argentina)
0.54689148782473 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.0041666773346988 cable (ZDA)
0.0050000182880552 cable (Velika Britanija)
2.9041523029233 cape foot
34.847706220682 cape inch
0.24203326597233 caperood
0.045454686771335 Gunters chain
0.0070392827424768 cuadra (Argentina)
0.0072924717220947 cuadra (Cile)
0.011430034472984 cuadra (kolumbija)
0.010885781951518 cuadra (Ekvador)
0.010551567743528 cuadra (Paragvaj)
0.010644928265104 cuadra (Urugvaj)