Pretvorbe merskih enot


1 kairi (japonska mera) :

2025.3649827671 jard (yard)
1.8519993258722 kilometer
1851.9993258722 meter
1851999325.8722 mikrometer
1851999.3258722 milimeter
1.1507786731166 milja
1851999325872.2 nanometer
72913.398659523 palec (inch)
1 morska milja
0.33333395066644 stara morska milja (liga)
18519.993258722 decimeter
185199.93258722 centimeter
18519993258722 angstrom
0.4715708843482 ri (japonska mera)
1 kairi (japonska mera)
16.976537020541 cho (japonska mera)
611.15607353919 jyo (japonska mera)
1018.5922212324 ken (japonska mera)
6111.5607353919 shyaku (japonska mera)
61115.607353919 sun (japonska mera)
77166.700311321 mon (japonska mera)
1.4215817E-23 rdeci premik
6.0019223753003E-14 parsec
1.9576003274335E-13 svetlobno leto
1.2379856173732E-8 astronomska enota, au
1.0296005052254E-7 svetlobna minuta
6.1776030313525E-6 svetlobna sekunda
2950.4571660336 alen (Danska)
31.673633270797 arpent (Kanada)
2604.0406921292 arshin (Rusija)
34997601660873 bohr
1068.5424950505 braza (Argentina)
1107.6548688136 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
8.4390423681886 cable (ZDA)
10.126861953822 cable (Velika Britanija)
5881.9683789635 cape foot
70579.323909126 cape inch
490.20570156512 caperood
92.062330889312 Gunters chain
14.257116770409 cuadra (Argentina)
14.76991686375 cuadra (Cile)
23.149991573403 cuadra (kolumbija)
22.047681574644 cuadra (Ekvador)
21.370775821038 cuadra (Paragvaj)
21.559864952209 cuadra (Urugvaj)