Pretvorbe merskih enot


1 ken (japonska mera) :

1.9883962792457 jard (yard)
0.0018181950414185 kilometer
1.8181950414185 meter
1818195.0414185 mikrometer
1818.1950414185 milimeter
0.0011297736710812 milja
1818195041.4185 nanometer
71.58252060015 palec (inch)
0.0009817471399792 morska milja
0.00032724965272475 stara morska milja (liga)
18.181950414185 decimeter
181.81950414185 centimeter
18181950414.185 angstrom
0.00046296336700631 ri (japonska mera)
0.0009817471399792 kairi (japonska mera)
0.016666666666667 cho (japonska mera)
0.60000072727802 jyo (japonska mera)
1 ken (japonska mera)
6.0000072727802 shyaku (japonska mera)
60.000072727802 sun (japonska mera)
75.758187332272 mon (japonska mera)
1.3956E-26 rdeci premik
5.8923701263282E-17 parsec
1.9218685226802E-16 svetlobno leto
1.2153888391916E-11 astronomska enota, au
1.0108073513262E-10 svetlobna minuta
6.0648441079571E-9 svetlobna sekunda
2.8966028843846 alen (Danska)
0.031095498876355 arpent (Kanada)
2.5565095018873 arshin (Rusija)
34358795336.693 bohr
1.0490385384621 braza (Argentina)
1.0874369995418 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.0082850057091324 cable (ZDA)
0.0099420177601292 cable (Velika Britanija)
5.7746056334955 cape foot
69.29104938945 cape inch
0.48125804551306 caperood
0.0903819300504 Gunters chain
0.013996883613699 cuadra (Argentina)
0.014500323638717 cuadra (Cile)
0.022727438017731 cuadra (kolumbija)
0.021645248329079 cuadra (Ekvador)
0.02098069804144 cuadra (Paragvaj)
0.021166335755169 cuadra (Urugvaj)