Pretvorbe merskih enot


1 palec (inch) :

0.027777679000053 jard (yard)
2.5399986284007E-5 kilometer
0.025399986284007 meter
25399.986284007 mikrometer
25.399986284007 milimeter
1.578281487728E-5 milja
25399986.284007 nanometer
1 palec (inch)
1.3714900393954E-5 morska milja
4.5716419313134E-6 stara morska milja (liga)
0.25399986284007 decimeter
2.5399986284007 centimeter
253999862.84007 angstrom
6.4675477075242E-6 ri (japonska mera)
1.3714900393954E-5 kairi (japonska mera)
0.00023283151427098 cho (japonska mera)
0.0083819446737499 jyo (japonska mera)
0.013969890856259 ken (japonska mera)
0.083819446737499 shyaku (japonska mera)
0.83819446737499 sun (japonska mera)
1.0583336084999 mon (japonska mera)
1.95E-28 rdeci premik
8.23157675495E-19 parsec
2.684829350192E-18 svetlobno leto
1.6978849431421E-13 astronomska enota, au
1.4120868374731E-12 svetlobna minuta
8.4725210248386E-11 svetlobna sekunda
0.040465226148778 alen (Danska)
0.00043440072542361 arpent (Kanada)
0.035714158714354 arshin (Rusija)
479988620.80614 bohr
0.014654953886325 braza (Argentina)
0.015191376196657 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
0.00011574062550006 cable (ZDA)
0.00013888890299999 cable (Velika Britanija)
0.08067061043787 cape foot
0.96798839728627 cape inch
0.0067231223695139 caperood
0.0012626256981821 Gunters chain
0.00019553493641113 cuadra (Argentina)
0.00020256793861331 cuadra (Cile)
0.00031749982855009 cuadra (kolumbija)
0.00030238175671385 cuadra (Ekvador)
0.00029309806172705 cuadra (Paragvaj)
0.00029569140032664 cuadra (Urugvaj)