Pretvorbe merskih enot


1 rdeci premik :

1.4247263849462E+26 jard (yard)
1.3027737355604E+23 kilometer
1.3027737355604E+26 meter
1.3027737355604E+32 mikrometer
1.3027737355604E+29 milimeter
8.0950581883889E+22 milja
1.3027737355604E+35 nanometer
5.1290332246386E+27 palec (inch)
7.0344179793198E+22 morska milja
2.3448103356857E+22 stara morska milja (liga)
1.3027737355604E+27 decimeter
1.3027737355604E+28 centimeter
1.3027737355604E+36 angstrom
3.3172267073827E+22 ri (japonska mera)
7.0344179793198E+22 kairi (japonska mera)
1.1942005724388E+24 cho (japonska mera)
4.2991272718745E+25 jyo (japonska mera)
7.1652034346327E+25 ken (japonska mera)
4.2991272718745E+26 shyaku (japonska mera)
4.2991272718745E+27 sun (japonska mera)
5.4282282407474E+27 mon (japonska mera)
1 rdeci premik
4222003066.7294 parsec
13770578939.62 svetlobno leto
8.7085082849896E+14 astronomska enota, au
7.2426403054744E+15 svetlobna minuta
4.3455841832846E+17 svetlobna sekunda
2.075474893596E+26 alen (Danska)
2.2280557535048E+24 arpent (Kanada)
1.8317910663594E+26 arshin (Rusija)
2.4618775835632E+36 bohr
7.5165745388507E+25 braza (Argentina)
7.7917073240637E+25 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
5.9363751363027E+23 cable (ZDA)
7.1236579802057E+23 cable (Velika Britanija)
4.1376224118771E+26 cape foot
4.9648446507459E+27 cape inch
3.4483118006548E+25 caperood
6.4760491562586E+24 Gunters chain
1.0029051854303E+24 cuadra (Argentina)
1.0389776873942E+24 cuadra (Cile)
1.6284671694505E+24 cuadra (kolumbija)
1.5509260767099E+24 cuadra (Ekvador)
1.5033096966752E+24 cuadra (Paragvaj)
1.5166110165153E+24 cuadra (Urugvaj)