Pretvorbe merskih enot


1 ri (japonska mera) :

4294.9322148389 jard (yard)
3.927297861979 kilometer
3927.297861979 meter
3927297861.979 mikrometer
3927297.861979 milimeter
2.4403089997958 milja
3927297861979 nanometer
154618.1095559 palec (inch)
2.1205719716606 morska milja
0.70685863298616 stara morska milja (liga)
39272.97861979 decimeter
392729.7861979 centimeter
39272978619790 angstrom
1 ri (japonska mera)
2.1205719716606 kairi (japonska mera)
35.999968581617 cho (japonska mera)
1296.0004398574 jyo (japonska mera)
2159.998114897 ken (japonska mera)
12960.004398574 shyaku (japonska mera)
129600.04398574 sun (japonska mera)
163637.54182572 mon (japonska mera)
3.0145663E-23 rdeci premik
1.2727508365144E-13 parsec
4.1512323860691E-13 svetlobno leto
2.6252376015206E-8 astronomska enota, au
2.1833419733886E-7 svetlobna minuta
1.3100051840332E-5 svetlobna sekunda
6256.6567698761 alen (Danska)
67.16621895471 arpent (Kanada)
5522.0557047929 arshin (Rusija)
74214933157390 bohr
2265.9212655325 braza (Argentina)
2348.8618690796 braza (Ĺ panija)
0 braza (Kolumbija)
17.895596713637 cable (ZDA)
21.474739620152 cable (Velika Britanija)
12473.137282624 cape foot
149668.53606045 cape inch
1039.5164710872 caperood
195.22479852962 Gunters chain
30.233242220023 cuadra (Argentina)
31.320671725026 cuadra (Cile)
49.091223274738 cuadra (kolumbija)
46.753695587288 cuadra (Ekvador)
45.318268218735 cuadra (Paragvaj)
45.719245330443 cuadra (Urugvaj)